Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2020

Στείλτε μας τα σχόλια ή τις καταγγελίες σας στο info@policepress.gr

Τί προβλέπεται για τις καταστροφές από φυσικά φαινόμενα – Ποια είναι η διαδικασία

Η κατάσταση που βιώνουν αυτή τη στιγμή η Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη και άλλες περιοχές εντάσσονται στο σχέδιο «Ξενοκράτης» της Πολιτικής προστασίας στη Φάση 4η : Βραχεία Αποκατάσταση (Αποκατάσταση και Αρωγή των πληγέντων).

Στόχος της βραχείας αποκατάστασης είναι:

Αποκατάσταση καθημερινής λειτουργίας

Άμεση αρωγή στους πληγέντες

Πρώτη Καταγραφή ζημιών

 

Στο πλαίσιο αυτής της φάσης προβλέπεται:

Η τήρηση ειδικού φακέλου και αποτελεί ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (άρθρο108, παρ.4 του Ν. 4249/2014).

 

Η κοινωνική προστασία

 

που απορρέει από το Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149Α) προβλέπει την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή)

Η αρμοδιότητα υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας, για τους πολίτες που περιέρχονται μόνιμα ή προσωρινά σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας θεομηνίας ή άλλου απρόβλεπτου συμβάντος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών  υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής.

Οι πληγέντες υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου μέσα σε δύο μήνες.

Οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων στέλνουν στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αίτημα για τη μεταφορά πίστωσης, το οποίο στη συνέχεια επιχορηγεί τον οικείο Δήμο.

Τα οικονομικά βοηθήματα είναι:

α. Εφάπαξ Χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών και επιτακτικών αναγκών (ένδεια) μέχρι ποσού 600,00 €.

β. Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών βιοτικών στεγαστικών αναγκών μέχρι ποσού 586,94€  και συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση για ειδικές κατηγορίες θεομηνιόπληκτων (πολύτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες) μέχρι ποσού 586,94 €.

γ. Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσυσκευής τους ποσού 5869,41€.

δ. Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα σε άτομα που λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ποσού 4,402,05€

Εισοδηματικά κριτήρια δεν θεσπίζονται για την ενίσχυση των πληγέντων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται στους πολίτες εκείνους των οποίων υπέστη ζημία η κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοκιαζόμενη) από θεομηνία,  η οποία κάλυπτε άμεσες ανάγκες διαβίωσης της οικογένειας.

Σε εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273Α) με Κοινή Υπουργική Απόφαση, επιτρέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωής τους εξαιτίας σεισμού ή άλλων φυσικών φαινομένων. Με Υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος καθώς και το ύψος αυτού.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Με απόφαση του οικείου Δημάρχου γίνεται η συγκρότηση των επιτροπών.

Αίτηση των πληγέντων μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος στις αρμόδιες Δ/νσεις Πρόνοιας των Δήμων, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Άμεσα μετά την εκδήλωση του έκτακτου γεγονότος η Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου στέλνει έγγραφο στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Αντίληψης με το κατ’ εκτίμηση ποσό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών τους αναγκών.

Αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή και η εκτίμηση των ζημιών, αποστέλλεται έγγραφο με την συνολική πίστωση στο οποίο θα επισυνάπτεται και ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων με το ποσό που αναλογεί στον καθένα για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αντικατάστασης της οικοσυσκευής και μικροεπισκευών της κύριας κατοικίας.

Οι ανωτέρω οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και βοηθήματα δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των Ο.Τ.Α. προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους τρίτους.

 

Επιχορήγηση των Επιχειρήσεων

Σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις που πλήττονται από πλημμύρες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση από το Υπουργείο  Ανάπτυξης

για την αντιμετώπιση ζημιών σε:

κτιριακές εγκαταστάσεις,

μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες,

εμπορεύματα

και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφηκαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα       (ΌΧΙ ΙΧΕ οχήματα)

Οι διαδικασίες εφαρμογής ρυθμίζονται αναλυτικά (δικαιολογητικά δικαιούχων κτλ) με Υπουργική Απόφαση

Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το ύψος της οποίας καθορίζεται με ΚΥΑ συνήθως για το 30% της ζημίας.

Η διάταξη αυτή αναφέρεται στους παραγωγικούς φορείς της οικονομίας και όχι τόσο πολύ σε ιδιώτες ή άλλους πληττόμενους

Δικαιούχοι είναι:

Αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως σωματείο, ίδρυμα ή η αστική εταιρία,

Οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις και ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ ενώ δεν περιλαμβάνονται κάθε είδους υπηρεσίες του Δημοσίου οι ΟΤΑ και οι Ναοί και Ιερές Μονές.

Προβλέπεται η απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση υποβολής ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Αίτημα της Περιφέρειας ώστε με μέριμνα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. να εκδοθεί η ΚΥΑ οριοθέτησης της περιοχής η οποία έχει πληγεί.

Εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις από τις αρμόδιες επιτροπές που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση Περιφερειάρχη.

Σύνταξη πρακτικού εκτίμησης ζημίας και συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή.

Υποβολή στο Υπουργείο Οικονομικών :

α) Την ΚΥΑ για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής και

β) Συγκεντρωτικής Κατάστασης

Έκδοση ΚΥΑ από το Υπουργείο Οικονομικών/Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, που προσδιορίζει το ποσοστό αποζημίωσης και το ύψος των κονδυλίων.

Υποβολή από την Περιφέρεια των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τη σχετική ΥΑ, για κάθε δυνητικό δικαιούχο προς τη Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την έκδοση απόφασης καταβολής και εκταμίευση της επιχορήγησης στις πληγείσες επιχειρήσεις

 

Αγροτικές Αποζημιώσεις

 

Η διασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρέχονται από:

α) την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινής ωφέλειας, που ιδρύθηκε με το Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α’), ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο.

β) τις καλύψεις που παρέχονται με τα Προγράμματα Κρατικών ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ προγράμματα (προγράμματα Πολιτικής Σχεδίασης ‘Έκτακτης Ανάγκης και συναφείς υπηρεσίες που αφορούν στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου).

Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν όσοι αποδεδειγμένα:

έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής

έχουν εμπρόθεσμα εξοφλήσει την εισφορά του έτους ζημιάς και

έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προηγούμενων ετών

Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.:

Χοιροτροφικές και Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων – Φυτώρια.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α ύστερα από αίτησή τους και έκδοση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. και ισχύει υποχρεωτικά για τρία τουλάχιστον έτη.

Αρμόδιοι σε κάθε Δήμο για τη διεξαγωγή όλης της διαδικασίας που αφορά την ασφάλιση είναι οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

 

α. Αναγγελία Ζημιάς

Φυτικής Παραγωγής

Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, είναι υποχρεωμένος ν΄ αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α, τη χρονολογία, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν.

Ζωικό κεφάλαιο

Ο κτηνοτρόφος, ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., αναγγέλλει τηλεφωνικά τη ζημιά την ίδια ή το αργότερο την επομένη ημέρα στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. που ανήκει ο Δήμος / Κοινότητα όπου ασκείται η εκτροφή.

β. Δήλωση Ζημιάς

 

Φυτικής Παραγωγής

Ο ασφαλισμένος του οποίου ζημιώθηκαν οι καλλιέργειες, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής, έχει υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλει ο ίδιος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δήλωση ζημιάς και το αντίστοιχο τέλος εκτίμησης. Η δήλωση υποβάλλεται στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. στην αγροτική περιοχή που βρίσκονται τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια.

Ζωικό κεφάλαιο

Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς – η οποία πρωτοκολλείται – στον Ανταποκριτή του Δήμου όπου ασκείται η εκτροφή, με ταυτόχρονη καταβολή από τον ασφαλισμένο των τελών εκτίμησης και ειδοποιείται τηλεφωνικά από τον ανταποκριτή το οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α.

γ. Εκτίμηση Ζημιάς

Φυτικής Παραγωγής

Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της γεωπονικής επιστήμης από γεωπόνο –εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α.

Ο χρόνος διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς καθορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α. ανάλογα με την εποχή που συνέβη και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας που πλήγηκε.

Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το αγροτεμάχιο που έπαθε ζημιά, ενώ οφείλει να δώσει στον εκτιμητή κάθε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο του ζητηθεί.

Ζωικό κεφάλαιο

Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες εκτιμητικής των ζώων από έναν εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α Μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία. Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο, ενώ οφείλει να διατηρήσει ως “μάρτυρα” κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί.

δ. Κοινοποίηση

Τα πορίσματα των εκτιμήσεων κοινοποιούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. με απόδειξη, στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του σχετικού Δήμου.

ε. Επανεκτίμηση Ζημιάς

Ο ασφαλισμένος αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση.

στ. Εκκαθάριση Φυτικής Παραγωγής

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται:

ανά δικαιούχο αποζημίωσης: το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ, που μπορεί να δοθεί συνολικά κατ’ έτος.

ανά αγροτεμάχιο: το 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε.

Ζωικό κεφάλαιο

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται:

ανά δικαιούχο αποζημίωσης: το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ, που μπορεί να δοθεί συνολικά κατ’ έτος.

ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ιδίου είδους στην ίδια ασφαλιστική περίοδο: δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας της εκμετάλλευσης για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις

Οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις αναφέρονται κυρίως στις εξής αρμοδιότητες:

α) στην καταγραφή, παρακολούθηση και αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στην παραγωγή και στο κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, υδατοκαλλιεργητικό) των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,

β) στη λήψη των ειδικών μέτρων, σε συνεργασία με αρμόδια κοινοτικά όργανα – φορείς για τη μελέτη της πρόγνωσης προειδοποίησης καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα, για την πρόληψη ή το μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούνται από τα φαινόμενα αυτά στην εν γένει γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή της χώρας.

Η υποβολή προγραμμάτων κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση των ζημιών στη γεωργία, μπορούν να υποβληθούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, εργασίες που αφορούν στα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών,.

Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 281245/2008 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων (ΦΕΚ 628Β/2008.

 

Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας

Οι φυσικές καταστροφές προκαλούν υποβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Θα πρέπει να αναμένεται μερική η ολική διακοπή:

στα συστήματα ύδρευσης

παραγωγής και διανομής τροφίμων,

μεταφορών και ενέργειας.

διαταραχή της κανονικής κοινωνικής ζωής από καταυλισμούς αστέγων, χειροτερεύει τις συνθήκες υγιεινής.

διακοπή ή υπερφόρτωση των συστημάτων παροχής πόσιμου νερού,

δυσλειτουργία των αποχετευτικών αγωγών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων,

δυσκολία αποκομιδής και διάθεσης των απορριμμάτων.

Όταν τα συστήματα αποχέτευσης παύουν να λειτουργούν, η πιθανότητα εμφάνισης ασθενειών υδρικής και τροφικής προέλευσης αυξάνεται. Άλλες ασθένειες σχετιζόμενες με την ύδρευση είναι πιθανό να επηρεάσουν τον πληθυσμό της πληγείσας περιοχής. Όταν η παροχή πόσιμου νερού από τις πηγές υδροληψίας διακόπτεται ή περικλείει κινδύνους λόγω της αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του νερού, αποτελεί ύψιστο μέλημα η αναζήτηση και η εξεύρεση ικανών ποσοτήτων πόσιμου νερού για την ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού. Η διακοπή της λειτουργίας της αποκομιδής των απορριμμάτων υποβιβάζει το επίπεδο των συνθηκών υγιεινής και συντελεί έτσι στην αύξηση της εμφάνισης ασθενειών που οφείλονται στην μόλυνση και ρύπανση των τροφών και του πόσιμου νερού και στη διάδοση ασθενειών μέσω εντόμων και λοιπών ζώων. Οι ακατάλληλες συνθήκες που συνοδεύουν την έλλειψη καθαριότητας μπορεί να συμβάλουν στην κατάσταση άγχους και κατάθλιψης που εμφανίζεται στον πληθυσμό της πληγείσας περιοχής. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, η συσσώρευση των απορριμμάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιές από πυρκαγιές που οφείλονται σε καύση των απορριμμάτων. Αποτελεσματικά υγειονομικά μέτρα συνίσταται να λαμβάνονται προκειμένου να προλαμβάνεται μια ήδη επικίνδυνη κατάσταση από περαιτέρω υποβάθμιση.

Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα:

Έλεγχος πιθανής διαρροής (θραύσης σωλήνων, εμπόδια στη ροή κλπ) των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Διερεύνηση των αιτιών του προβλήματος.

Υγειονομική αναγνώριση των διάφορων τμημάτων του συστήματος ύδρευσης και του τρόπου λειτουργίας του.

Συμπληρωματική παρακολούθηση (πλέον της δοκιμαστικής και ελεγκτικής) της ποιότητας νερού και λήψη δειγμάτων νερού για εργαστηριακό έλεγχο.

Έλεγχος τιμών υπολειμματικού χλωρίου και επιπλέον απολύμανση (πέραν της υποχρεωτικής).

Εφόσον υφίσταται βλάβες από βάσιμες ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού τότε:

Διακοπή υδροδότησης μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος

Ενημέρωση πληθυσμού

Λήψη προσωρινών μέτρων για την παροχή πόσιμου νερού (πχ εμφιαλωμένα, μεταφορά σε βυτία κτλ)

Υπερχλωρίωση (με διάλυμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης)

Τα δείγματα νερού θα πρέπει να ληφθούν από κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης.

Τα κυριότερα στοιχεία που εξετάζονται στην υγειονομική αναγνώριση είναι:

Λεκάνη απορροής υδροληψίας,

πηγή υδροληψίας,

εξωτερικοί αγωγοί, αντλιοστάσιο,

δεξαμενές,

δίκτυο διανομής,

σύστημα επεξεργασίας &απολύμανσης,

εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση που έχουν εμφανιστεί κρούσματα γαστρεντερίτιδας συνίσταται να διερευνηθεί η συσχέτιση τους με τυχόν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης.

Στις σχετικές, βασικές αρμοδιότητες των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Δ/νσεων Υγειονομικού ελέγχου των Περιφερειών υπάγονται οι εξής:

Παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους.

Συγκεντρώνουν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Εφαρμογή και εκτέλεση των υγειονομικών διατάξεων καθώς και την τήρηση των όρων της νομοθεσίας.

Έλεγχος ποιότητας τροφίμων

 

Διασφάλιση ποιότητας των τροφίμων λόγω των κίνδυνων τροφιμογενών και άλλων λοιμώξεων.

Η παροχή συσσιτίων θα πρέπει να διενεργείται οργανωμένα από τους επίσημους φορείς. Απαγόρευση σε μη αρμόδιους φορείς.

Οι Ο.Τ.Α. – Μ.Κ.Ο. – Ενορίες θα πρέπει να προβαίνουν σε έγκαιρη γραπτή ενημέρωση προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες Περιφερειών (Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας- Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου και Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) θα πρέπει να μεριμνούν για:

Υγειονομικό έλεγχο ώστε σε όλα τα στάδια

Προσωπική υγιεινή χειριστών των τροφίμων

Τρόφιμα ευαλλοίωτα και τυποποιημένα

Ενημέρωση κοινού για το σωστό και υγιεινό χειρισμό και τη συντήρηση των τροφίμων

Ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας.

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook

tipobet bets10