Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020

Στείλτε μας τα σχόλια ή τις καταγγελίες σας στο info@policepress.gr

ΠΟΕΥΠΣ: Άνιση μεταχείριση των εποχικών πυροσβεστών που τραυματίζονται στο καθήκον

Έγγραφο τής Ομοσπονδίας των Πυροσβεστών προς την Ηγεσία του Σώματος: Με αφορμή την περίπτωση τραυματισμού συναδέλφου εποχικού πυροσβέστη, ο οποίος τραυματίστηκε τον Μάιο του 2020 εν ώρα υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να χάσει τα δύο του δάκτυλα, ενέκυψε ζήτημα καθώς, δυστυχώς, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει ανάλογη μεταχείριση. Δηλαδή, ενώ υπάρχει τραυματισμός σε ώρα υπηρεσίας, όχι απλά δεν προβλέπεται απασχόληση και επαναπρόσληψη με αρμοδιότητες γραφείου, όπως ακριβώς ισχύει για τους μονίμους και τους πενταετείς  αλλά φαίνεται να μην προβλέπεται καν το δικαίωμα συμμετοχής του πυροσβέστη στις διαδικασίες (επανα)πρόσληψής του ως εποχικού πυροσβέστη μέσω της σχετικής προκήρυξης εξαιτίας του τραυματισμού του.  Με το υπάρχων νομοθετικό πλαίσιο θα αποπεμφθεί και από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η νομοθεσία που αφορά τους μόνιμους πυροσβέστες και αξιωματικούς (άρθρο 16, ν.772/1978, όπως ισχύει) προβλέπει πως σε περίπτωση τραυματισμού σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο πυροσβέστης μπορεί να παραμείνει στην υπηρεσία σε θέση γραφείου. Ομοίως στο άρθρο 15 του ν. 3938/2011, όπως ισχύει, που αφορά τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας προβλέπεται πως, εφόσον κρίνονται σωματικά ανίκανοι για εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Θεωρούμε ότι και σε αυτό το θέμα θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων αφού η προσφορά του εποχικού προσωπικού είναι εξίσου σημαντική στην περάτωση του πυροσβεστικού έργου.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την θεσμοθέτηση συμμετοχής με τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στις διαδικασίες (επανα)πρόσληψης μέσω της σχετικής προκήρυξης, εποχικών πυροσβεστών που έχουν τραυματιστεί σε ώρα υπηρεσίας.

Σε διαφορετική περίπτωση ζητάμε την πρόβλεψη αφενός της αξιολόγησης της σωματικής τους ικανότητας ώστε  να εκτελούν τα καθήκοντα που προβλέπει η σχετική προκήρυξη και αν κριθούν ανίκανοι, να τεθούν αναλόγως σε θέσεις γραφείου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                         ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook

tipobet bets10