Σάββατο, 26 Σεπτέμβριος 2020

Στείλτε μας τα σχόλια ή τις καταγγελίες σας στο info@policepress.gr

Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας οι ΜΚΟ που συνδέονται με το μεταναστευτικό

Συνεχίζεται το σαφάρι ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης, όπου την Τετάρτη πραγματοποίησε έλεγχο στην έδρα ΜΚΟ στον Χολαργό Αττικής καθώς και στις εγκαταστάσεις Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καστοριά με αντικείμενο τη διακρίβωση της συμμόρφωσης τους με το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και χρηματοδότησής τους.

 

Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο όταν έγιναν οι πρώτες αυτοψίες της ΕΑΔ σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ και ειδικότερα τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στις έδρες τριών ΜΚΟ και σε δομές ασυνόδευτων ανηλίκων, που λειτουργούσαν δύο εξ αυτών.

 

Τότε, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία στην ΕΑΔ και κατόπιν αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής.

 

Οι ελεγκτές προχώρησαν, μεταξύ άλλων, στην εξέταση στελεχών και συνεργατών των φορέων, στη συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά αρχεία για κάθε δράση και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και στη συλλογή τεκμηρίων για την εν γένει ορθή λειτουργία και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταγραφή προσωπικού και παρόντων ωφελούμενων-ανηλίκων, κ.λπ.).

 

Τι αναφέρει η ΕΑΔ για τον έλεγχο της Τετάρτης

 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΑΔ για τον έλεγχο στον στην έδρα ΜΚΟ στον Χολαργό Αττικής καθώς και στις εγκαταστάσεις Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καστοριά αναφέρει:

 

«Οι Μικτές ομάδες ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση του προγράμματος οριζόντιων ελέγχων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο ) που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του ασύλου και της μετανάστευσης.

 

Ειδικότερα στις 29.07.2020 διενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα ΜΚΟ στον Χολαργό Αττικής καθώς και στις εγκαταστάσεις Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καστοριά με αντικείμενο τη διακρίβωση της συμμόρφωσης των ως άνω οντοτήτων με το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και χρηματοδότησής τους.

 

Ευρήματα κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην Έδρα και στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (δυναμικότητας 36 κλινών)

 

  • Διενεργήθηκε επισκόπηση και συλλογή των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών στοιχείων λειτουργίας και διαχείρισης.

 

  • Κατεγράφησαν οι φιλοξενούμενοι ανήλικοι (31 άρρενες ηλικίας 12-18 ετών) καθώς και οι παρόντες -8- εργαζόμενοι (εκ των -21- συνολικά δηλωθέντων απασχολουμένων).

 

  • Συγκεντρώθηκαν στοιχεία και ελέγχθηκε η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας της εν λόγω Δομής φιλοξενίας (τεχνικές προδιαγραφές κτηρίων και ζητήματα ασφάλειας, συνθήκες υγιεινής, τήρηση μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του SARS COV2)

 

  • Ελέγχθηκε η διαδικασία παραπομπής, υποδοχής και αποχώρησης των φιλοξενουμένων από τη δομή και εν γένει η υλοποίηση των απαιτήσεων των σχετικών τεχνικών δελτίων των παραπάνω .

 

  • Ενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων των ατομικών φακέλων των παρόντων, καθώς και αποχωρησάντων ανηλίκων

 

  • Συντάχθηκε λεπτομερής Έκθεση Αυτοψίας, σχετικά με: α) λειτουργικές προδιαγραφές, β) χρησιμοποιούμενους χώρους και γ) υλικοτεχνικό εξοπλισμό της Δομής.

 

  • Κατεγράφησαν ελλείψεις σε αντισηπτικά, μάσκες, υγρά σαπούνια κ.λπ., που προβλέπονται από τις διατάξεις για την προστασία από την πανδημία του COVID-19.

 

Τα μέλη των ομάδων ελέγχου θα προβούν στην αποτίμηση και την επεξεργασία του συγκεντρωθέντος υλικού, βάσει προτυποποιημένης ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπει και διασταυρωτικές επαληθεύσεις με τα τηρούμενα στοιχεία στις δημόσιες βάσεις δεδομένων».

 

Ο στόχος της ΕΑΔ

 

Όπως εξαρχής έχει σημειώσει η ΕΑΔ «οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών. Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες».

 

Και προσθέτει: «Ο δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανησυχίες των φορολογουμένων για τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων σε ευαίσθητα πεδία δημόσιας πολιτικής, συνεκτιμώντας τα μηνύματα της κοινωνίας κατά τον σχεδιασμό της ελεγκτικής του δράσης. Η ΕΑΔ σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ προχωρά στην υλοποίηση οριζόντιων ελέγχων σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους πολίτες και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινότητας».

dikastiko.gr

 

Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook

tipobet bets10