Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2020

Πίνακες με κωδικοποίηση της βαθμολογικής εξέλιξης Αξιωματικών & Χαμηλόβαθμων του Π.Σ. με τον Ν.4662/7-2-2020

Κωδικοποίηση: ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Αντιπρόεδρος Ε.Υ.Π.Σ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ (Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)